Plac targowy będzie znowu otwarty

Na prośbę wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego prezydent Radomska Jarosław Ferenc podjął decyzję o wznowieniu działalności placu targowego w Radomsku. – Decyzja podyktowana jest zachowaniem bytu rolników, producentów żywności i sprzedawców – tłumaczy TBS.

Plac będzie udostępniony z ograniczeniem do handlu: żywnością, płodów rolnych (w tym warzyw i owoców), kwiatów.

Jednocześnie TBS jako zarządca miejskiego targowiska apeluje do sprzedawców i kupców o zapewnienie i stworzenie takich warunków przy dokonywaniu sprzedaży, aby zachować wszelkie środki ostrożności i bezwzględnie przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obsługi targu.

Od 1 kwietnia obowiązują dodatkowe ograniczenia związane z handlem – na targowisku na jeden punkt handlowy może przypadać jednocześnie trzech klientów. Na przykład, jeśli na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

“Rynek” będzie czynny w każdy czwartek.

Exit mobile version