Pomagają cały rok, nie tylko od święta

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Radomsku razem z młodzieżą – wolontariuszami wspiera i pomaga dzieciom z rodzin wielodzietnych, najuboższych oraz osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami powiatu radomszczańskiego.

„Młodzież w działaniu” – bo taka jest nazwa inicjatywy i zadania publicznego – polega na zaangażowaniu młodzieży w przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin wielodzietnych, najuboższych oraz osób niepełnosprawnych będącymi mieszkańcami powiatu radomszczańskiego, aby poprawić ich jakość życia oraz wesprzeć w okresie świątecznym.

Zadanie dofinansowane jest z budżetu powiatu radomszczańskiego w ramach procedury tzw. małych grantów.


Exit mobile version