PulsRadomska.pl

Pomocy żywnościowa dla najuboższych radomszczan

fot.Bank Żywności

W styczniu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Wydawanie paczek żywnościowych w ramach programu odbędzie się w magazynie przy ulicy Reymonta 56 w dniach od 26 stycznia do 1 lutego  zgodnie z alfabetycznym harmonogramem umieszczonym na stronie MOPS i w punkcie wydawania żywności.

 

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej- których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.

Zgodnie z obostrzeniami osoby odbierające paczki powinny utrzymywać odległość min. 2 metrów oraz być zaopatrzone w maseczki i rękawiczki.

Czytaj też: Program „Wspieraj Seniora” nadal trwa, skorzystaj z pomocy!!

Exit mobile version