Site icon PulsRadomska.pl

POROZUMIENIE I LO Z UNIWERSYTETEM ŁÓDZKIM

I LO im. Feliksa Fabianiego w Radomsku podpisało porozumienie z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach współpracy obie strony zobowiązały się m.in. do realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych, podnoszenia jakości kształcenia oraz inicjowania projektów edukacyjnych.

(info. I LO w Radomsku)

 

Exit mobile version