Powiatowy konkurs “Alkohol-Chemiczna Pułapka”. Nagrody wręczone [FOTO]

28 maja w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku odbył się powiatowy konkurs “Alkohol-Chemiczna Pułapka”, zorganizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku.


Konkurs chemiczny organizowany jest co roku przez II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku. Ta ważna inicjatywa już po raz XVI skupiła uwagę młodzież na profilaktyce uzależnień, promocji zdrowia oraz kształtowaniu postaw asertywności. Projekt ukazał konsekwencje nadużywania alkoholu z perspektywy młodego pokolenia.

Uczestnicy konkursu swoje prace zaprezentowali w formie plakatu lub ulotki, które można było oglądać w holu MDK. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu radomszczańskiego, a najlepsze prace zostały nagrodzone upominkami.

Ten konkurs to również możliwość do kształtowania postaw asertywnych wobec osób, które namawiają do używania alkoholu, nikotyny i narkotyków, a także to budowy poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

To bardzo ważne, że szkoły angażują się w uświadamianie uczniów, jak łatwo można wpaść w tarapaty związanymi z nałogami. Jako młodzi ludzie macie wiele możliwości, w których możecie się spełniać i tego Wam życzę, abyście się realizowali w idealnym dla Was obszarze – na zakończenie dodał starosta Łukasz Więcek.Czytaj też: Laureaci konkursu “Aktywni, kreatywni, zdrowi- odporni na uzależnienia” nagrodzeni [FOTO]

Exit mobile version