Powierzenie stanowiska dyrektora ZSE

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego zdecydował o powierzeniu Małgorzacie Kołodziejskiej – na kolejne cztery lata – stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku.

Na taki krok zezwalają znowelizowane w lutym tego roku (w związku ze stanem epidemii) przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki.

Małgorzata Kołodziejska, która pełni stanowisko dyrektora ZSE od 2006 roku, cieszy się dobrą opinią, jako osoba prawidłowo zarządzająca kierowaną przez siebie placówką, a ponadto spełnia kryteria formalne niezbędne do przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora. Otrzymała także pozytywne opinie rady pedagogicznej szkoły oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.


Exit mobile version