Praca w policji? Radomszczańscy funkcjonariusze zachęcają

– Przywróciliśmy możliwość składania dokumentów do służby w Policji. Każda osoba spełniająca wymogi rekrutacyjne może już dziś złożyć dokumenty do łódzkiej policji za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wystarczy pobrać je z naszej strony, wypełnić i wysłać na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – informuje KPP w Radomsku.

Aby służyć w policji, trzeba spełnić kilka warunków:

  • mieć polskie obywatelstwo.
  • mieć minimum średnie wykształcenie.
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  • korzystać w pełni z praw publicznych.
  • być zdrowym psychicznie i fizycznie.

Policja oferuje stabilne zatrudnienie;

Więcej informacji na stronie KPP Radomsko.

 

Exit mobile version