PulsRadomska.pl

Praca w Starostwie Powiatowym w Radomsku

fot.Pixaby

Starostwo Powiatowe w Radomsku poszukuje inspektora w wydziale Budownictwa i Architektury.  Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym należy spełnić kilka warunków. Od kandydatów wymagane jest m.in. wykształcenie wyższe (budownictwo lub architektura), staż pracy min. 3 lata, nieposzlakowana opinia, niekaralność, umiejętność obsługi komputera, dokładność, obowiązkowość, sumienność, znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zainteresowani muszą złożyć odpowiednie dokumenty i dostarczyć je osobiście, elektronicznie lub za pomocą poczty do Starostwa Powiatowego do 22 lutego, do godz. 15.30.

Exit mobile version