PREZYDENT Z ABSOLUTORIUM

Radni Rady Miejskiej w Radomsku udzielili prezydentowi Jarosławowi Ferencowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok. Za podjęciem uchwały zagłosowało 15 radnych, 3 było przeciw.

Pomimo niemal jednomyślnego głosowania nie brakowało słów krytyki pod adresem prezydenta Jarosława Ferenca. Radni mieli zastrzeżenia m.in. do braku środków zewnętrznych na ważne dla mieszkańców inwestycje. – Należy dziś rozmawiać przede wszystkim o tym, co nie znalazło się w budżecie. Mam tu na myśli brak środków zewnętrznych. Nie mamy pewności, czy w ogóle takie środki zostaną przez magistrat pozyskane. Przez to ważne dla miasta i mieszkańców zadania inwestycyjne stają pod znakiem zapytania – zauważa radna Magdalena Spólnicka. – Gdybym chciał wymienić wszystko to, czego nie udało się zrealizować, zajęłoby to wiele godzin. Dlatego skupię się tylko na kilku kwestiach. Nie udało się zrealizować rewitalizacji miasta oraz wyeliminować problemu podtopień. Wciąż nie wiadomo, czy dojdzie do budowy nowego basenu – mówił radny Tadeusz Kubak.

Jak podkreślał radny Andrzej Kucharski, radomszczanie pokładali duże nadzieje w prezydenturze Jarosława Ferenca. – Mieszkańcy liczyli na dobrą zmianę. Tymczasem jest stagnacja. Nie widać światełka w tunelu – stwierdził radny Kucharski.
Mimo uwag do działalności władz miasta, radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium. – Musimy pamiętać, że budżet za 2016 rok, o którym dyskutujemy jest budżetem, który przygotowywał urzędujący wówczas komisarz Wiesław Kamiński – mówił przewodniczący Rady Miasta Łukasz Więcek. – Dużo słów padło w kwestii rewitalizacji. Pamiętajmy jednak, że brak tej inwestycji to przede wszystkim efekt zaniedbań poprzednich władz miasta. To w tamtych latach można było pozyskiwać potężne środki na tego typu zadania – dodał wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Rząsowski.
– Bardzo dziękuję za udzielenie mi absolutorium. Zapewniam, że mamy możliwości rozwoju i będziemy z nich korzystać – zapewnił prezydent Jarosław Ferenc.

Exit mobile version