PRYWATNY SZKICOWNIK ZDZISŁAWA WIATRA

W galerii Miejskiego Domu Kultury w Radomsku otwarta została wystawa Zdzisława Wiatra, przedstawiająca prywatny warsztat artysty.

– Prezentowane prace ukazują, jak intymnie pracuję. Przedstawiam bardzo wiele rzeczy i pozostawiam je oglądającym do odbioru bez sugestii w postaci tytułu. Są cykle wież, ale są i ilustracje do książek, są też portrety radomszczan – zauważa Zdzisław Wiatr, pracujący na co dzień w Instytucie Sztuk Pięknych, Akademii im. J. Długosza w Częstochowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Wystawę, którą w ramach 750-lecia Radomska otworzył prezydent Jarosław Ferenc można oglądać przez najbliższy miesiąc.

Exit mobile version