Przystanek Cooltura foto POZYTYW

Fundacja foto POZYTYW od samego początku powstania realizuje działania w zakresie edukacji fotograficznej dzieci, młodzieży osób dorosłych, jak również innych środowisk społecznych takich jak Uniwersytety III Wieku.

Ważnym obszarem dla organizacji stała się również promocja młodych twórców, organizacja działań artystycznych i kulturalnych. Fundacja organizuje prelekcje, konkursy, wystawy, warsztaty i plenery fotograficzne angażując w to lokalną społeczność jako uczestników wydarzeń oraz odbiorców realizowanych celów.

Realizujemy cele poprzez rozwój fotografii artystycznej, technik szlachetnych, fotografii dokumentalnej i reportażowej, promujemy i popularyzujemy sztuki wizualne. Dokumentujemy wśród odbiorców realizowanych projektów krajobrazowe, kulturowe dziedzictwo Polski. Prowadzi też działania z zakresu turystyki. Pieniądze zbieramy na remont siedzimy, którą to otrzymaliśmy jako najemcy od prezydenta Radomska. Siedziba ta pozwoli nam na realizacje celów. Biorąc pod uwagę grupową formę prowadzenia zajęć fotografia pomaga także uczyć współdziałania z innymi i rozwijać zdolność tworzenia więzi. Sprzyja to wszystko integracji grupy, która to wzajemnie się motywuje, poznaje się i swoje cechy charakteru. Zebrane środki finansowe planujemy przeznaczyć na remont lokalu gdzie stworzymy galerię fotograficzną. Studio do nauki fotografii. Studia do nauki cyjanotypii XIX wiecznej techniki szlachetnej fotografii. Pomoc w zbiórce jest dla nas bardzo ważna wszystko co robimy w naszej fundacji wykonujemy jako wolontariat – mówi Marcin Kwarta z Fundacji Foto Pozytyw.

Bez wątpienia w Radomsku brakuje przestrzeni do spotkań warsztatowych, prelekcji spotkań z ciekawymi osobami. Przystanku od biegu dnia codziennego. Przestrzeni do działań i integracji młodzieży z różnych środowisk społecznych.


Exit mobile version