PUP Radomsko: nabór wniosków o fundusze na wyposażenie i doposażenie miejsca pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Termin naboru: 27.06 – 01.07.2022 r.

O środki może wnioskować:

Maksymalna kwota, o jaką można wnioskować w 2022 r. to 33 500,00 zł na jedno stanowisko pracy, które należy utrzymać, zgodnie z zawartą umową, przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Środki przyznawane będą w pierwszej kolejności dla pracodawców zamierzających utworzyć stanowisko pracy na terenie powiatu radomszczańskiego.

WAŻNE! Urząd może odmówić zawarcia umowy o refundację w przypadku, gdy:

Regulamin przyznawania dotacji obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2022 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej TUTAJ. Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko – Referat Instrumentów Rynku Pracy) – pokój 26 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62 wew. 38.

 

Czytaj też: PUP Radomsko ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z PFRON

Exit mobile version