Radni rozmawiali o edukacji

W środę 17 marca obradowała w trybie zdalnym, Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Radomszczańskiego.

Radni zapoznali się z raportem na temat stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat. Zestawienie obejmowało I półrocze roku szkolnego 2020/2021.

Ze względu na wprowadzenie już w październiku 2020 r. nauki zdalnej w szkołach odnotowano znacznie mniej wypadków i incydentów (5 wypadków, wszystkie w czasie lekcji wychowania fizycznego; 2 interwencje policji, 13 spraw zgłoszonych do sądu rodzinnego).

Szkoły deklarują, że na bieżąco udzielane jest wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla uczniów i rodziców. Wszystkie placówki respektują wytyczne i rygory sanitarne związane ze stanem pandemii.

W starostwie analizowano sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku z realizacji wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej  (w 2020 r. powiat przekazał na realizację tych zadań kwotę 55 000 zł) oraz informację na temat płatnych zastępstw doraźnych kadry kierowniczej szkół i placówek za I półrocze roku szkolnego 2020/2021.

 

Exit mobile version