Site icon PulsRadomska.pl

Radni uchwalili szereg zmian w budżecie powiatu na rok 2021

Fot. Starostwo Powiatowe

XXX sesja Rady Powiatu Radomszczańskiego odbywała się zdalnie we wtorek, 27 kwietnia.

Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie należącej do Powiatu nieruchomości rolnej i zabudowanej w Strzałkowie (na terenie po byłej Szkole Agrobiznesu).

Uchwalili także szereg zmian w budżecie powiatu na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021 – 2029.

Efektem tych zmian będzie m. in.: możliwość zabezpieczenia 207.800 złotych, jako wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań zgłoszonych w ramach konkursu na poprawę bezpieczeństwa pieszych, ogłoszonego przez Wojewodę Łódzkiego. Powiat stara się o dofinansowanie (80 proc. kosztów zadania) przebudowy siedmiu przejść dla pieszych (dwa we wsi Kocierzowy, po jednym w Kletni, Strzałkowie, Orzechowie, Gidlach i Pławnie) oraz budowie nowego przejścia w Radomsku (ul. Piastowska przy Łokietka). Koszt wszystkich prac szacowany jest na ponad milion złotych.

Zwiększony został także plan wydatków (o kwotę 437.800 zł) w związku z podjęciem decyzji o przyznaniu od dnia 1.05.2021 r. podwyżek i regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu. Łączny szacowany koszt podwyżek wynosi 787.200 zł, jednak jednostki zabezpieczyły w ramach posiadanego planu kwotę 349.400 zł.

Uwzględniono także potrzebę montażu specjalistycznego systemu gaszenia w pomieszczeniach serwerowni Starostwa Powiatowego (55.000 zł) w związku z koniecznością realizacji zaleceń wpisanych w audycie wewnętrznym w związku z bezpieczeństwem pożarowym oraz dofinansowanie (35.000 zł) zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Radomsku. W związku z otrzymaniem 100.000 zł dofinansowania w ramach II edycji projektu ,,Łódzkie pomaga” DPS w Radomsku i DPS w Radziechowicach otrzymają po 50.000 zł na zakup środków ochrony przed pandemią COVID-19.

(Informacja: Starostwo Powiatowe)


Czytaj też: Dzielnicowy zatrzymał poszukiwanego. 23-latek nie uniknie kary

 

Exit mobile version