Radomsko przystąpi do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

W piątek, 20 sierpnia w trybie zdalnym odbyła się nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Radni uchwalili zmiany w uchwale budżetowej i WPF, wymianę gruntów z TBS i przystąpienie do współpracy międzygminnej – pozwoli ona na wspólne ubieganie się o środki zewnętrzne wraz z m.in. Bełchatowem i Piotrkowem Trybunalskim. Uchwalono również regulamin najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego.


Radni przegłosowali zgodę na przystąpienie do porozumienia międzygminnego, a następnie podpisania tego porozumienia. Miastem wiodącym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie Piotrków Trybunalski. W ramach współpracy możliwe będzie korzystanie z instrumentów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które umożliwią wspólne planowanie i pozyskiwanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach ZIT wspierane będą przede wszystkim projekty z zakresu:

  • rozwoju zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny;
  • przywracania funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego;
  • poprawy stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta;
  • wspierania efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych;
  • wzmacniania rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym;

Na Miejski Obszar Funkcjonalny południowej części województwa łódzkiego Radomsko – Piotrków Trybunalskich – Bełchatów składać się będzie 25 gmin i miast.

Uchwalono również regulamin najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego. Określono w nim m.in. poszczególne limity kwotowe i sposób głosowania. Każdego roku na inwestycje Budżetu Obywatelskiego przeznaczany będzie 1 mln zł, wartość inwestycji to maksymalnie 250 tys. zł, a głosować będzie można wyłącznie przez internet – osoby, które nie mają dostępu do internetu lub z innych przyczyn nie mogą zagłosować we własnym zakresie będą mogły zrobić to w urzędzie miasta w pokoju nr 7.

(Informacja: UM)


Czytaj też: Robert Sztangreciak został wicedyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Exit mobile version