Radomsko walczy ze smogiem – trwa wymiana starych pieców

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych problemów w Polsce. Warto dbać o jakość powietrza, ponieważ ma ono istotny wpływ na nasze zdrowie. Miasto Radomsko w 2020 roku przeznaczyło 500 tys. zł na dotację dla mieszkańców, którzy chcą wymienić stare źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Podpisano 88 umów na wymianę pieców, z czego niemal połowa inwestycji jest już zrealizowana i rozliczona.

Porozumienie ws. walki ze smogiem podpisane

Nabór wniosków o dotację celową trwał od 17 czerwca do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Na początku do programu przystąpiły 102 osoby, składając deklaracje, które po weryfikacji zostały zaakceptowane. Następnie zakwalifikowani beneficjenci składali wymagane dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy, po podpisaniu której przystąpili do realizacji zadania. Umowy z miastem podpisało 88 właścicieli posesji (jedna osoba zrezygnowała).

Maksymalna kwota dofinansowania to 6 tys. zł (gaz, pellet, pompa ciepła) i 4,5 tys zł do wymiany na piec 5 klasy z certyfikatem ECODESIGN na ekogroszek.

Na dzień 16.11.2020 roku odebrano 40 inwestycji zrealizowanych programie na kwotę 217 832,63 zł.

(Informacja:UM)

 

Exit mobile version