Radomszczański DPS wprowadza opiekę wytchnieniową dla opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych

Dom Pomocy Społecznej w Radomsku rozszerzył swoje usługi o całodobową opiekę wytchnieniową, a w najbliższym czasie także o opiekę krótkoterminową. A to oznacza, że DPS otworzy się również na osoby, które pomocy potrzebują tylko przez kilka dni czy tygodni.


To bardzo dobra wiadomość dla członków rodzin lub opiekunów dorosłych osób wymagających nieustannej opieki – teraz będą mogli spokojnie pomyśleć np. o wyjeździe do sanatorium, na wakacje, czy o planowanym pobycie w szpitalu, nie martwiąc się o los swych podopiecznych.

Celem projektu jest czasowe, doraźne odciążenie takich rodzin i opiekunów, od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

Z opieki wytchnieniowej skorzystać mogą osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności (oraz orzeczeniami równoważnymi). Ich podopieczni przez okres do 14 dni w roku (czyli w czasie gdy opiekunowie z rożnych powodów nie mogą sprawować opieki) mogą zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku, gdzie otrzymają całodobową opiekę i odpowiednie do potrzeb wyżywienie (rekomendowany jest pobyt minimum 3-dniowy).

Uwaga! Uczestnik, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za pobyt w DPS (limit 14 dób!).

Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z takiej możliwości mogą się kontaktować z Powiatowym Centrum Rodziny w Radomsku przy ul. Przedborskiej 39/41, tel. 44 715 07 95.

W najbliższym czasie planowane jest ponadto uruchomienie usługi opieki krótkoterminowej, która pozwoli – już za odpłatnością – na umieszczanie w DPS w Radomsku osób, których opiekunowie z różnych powodów potrzebują czasowego zastępstwa. Szacowana odpłatność pobytu to 210 zł za dobę (limit pobytu – do 30 dni w roku, a wyjątkowych wypadkach – do 60 dni w roku).


Czytaj też: Operacja Czysta Rzeka 2024 w Radomsku. Mieszkańcy posprzątali brzegi Radomki [FOTO]

Exit mobile version