Raport o stanie Radomska za rok 2020

Prezydent Miasta Radomska przedstawił Radzie Miejskiej Raport o stanie Miasta Radomska za rok 2020. Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej i Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego.


Nad opracowanym raportem zostanie przeprowadzona debata podczas sesji absolutoryjnej, która odbędzie się 24 czerwca br. Zgodnie z art. 28aa. ustawy o samorządzie gminnym w debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, którzy złożą do przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Miasta Radomska składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport.

Raport o stanie miasta za rok 2020 został przygotowany w formie przejrzystej strony internetowej. Z raportem można się zapoznać [tutaj].


Exit mobile version