Rekrutacja do szkół średnich. Którą szkołę najchętniej wybierali uczniowie? Gdzie są jeszcze wolne miejsca?

Aż 1333 uczniów – tegorocznych absolwentów szkół podstawowych zostało już przyporządkowanych do wybranych klas w placówkach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Radomsku.


19 lipca zakończył się główny etap naboru do szkół ponadpodstawowych. Najpierw absolwenci mogli logować się w elektronicznym systemie i zgłaszać chęć kontynuowania nauki w wybranych placówkach i na preferowanych kierunkach. Następnie system przyporządkowywał ich do wskazanych oddziałów.

Obecnie 1333 dzieci ma kontynuować naukę w klasach pierwszych utworzonych w siedmiu szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Radomszczański.

Uwaga! W wielu szkołach są jeszcze wolne miejsca, łącznie ich liczba wynosi 97 (liczbę wolnych miejsc w poszczególnych szkołach podana jest w nawiasach).

Ponadto 95 uczniów zgłosiło się do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach.

Po naborze elektronicznym (w ramach tzw. rekrutacji uzupełniającej), dyrektorzy poszczególnych szkół, mogą jeszcze przyjmować i zwiększać liczbę uczniów w oddziałach, w których są jeszcze wolne miejsca.

Exit mobile version