PulsRadomska.pl

Remont kamienicy w centrum miasta

Rozpoczął się remont kamienicy przy Placu 3 Maja 5 i 5a. Prace związane są z przebudową ulicy Reymonta.
To wspólna inwestycja Miasta Radomska oraz Wspólnoty Mieszkaniowej.
Nowe oblicze zyska elewacja frontowa oraz prześwit bramowy. Zarządcą budynków jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku. Spółka ma nadzieję, że w ślad za nimi, kolejni właściciele rozpoczną remonty kamienic zlokalizowanych w centrum Radomska.
Exit mobile version