Rocznica Porozumień Sierpniowych

Radomszczanie uczcili rocznicę Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. Wydarzenie sprzed 41 lat stały się początkiem przemian i doprowadziły do obalenia komunizmu w Polsce.


 Po mszy przed tablicą poświęconą jednej z ofiar totalitarnego systemu – bł. ks. Jerzemu Popiełuszce kwiaty złożyli m.in. prezydent Jarosław Ferenc, poseł Anna Milczanowska, wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra, przedstawiciele radomszczańskiej „Solidarności”, władz powiatu, rady miejskiej i rady powiatu.

Rozpoczynając mszę św. w kolegiacie św. Lamberta ks. Antoni Arkit nawiązał do słynnych słów Świętego Jana Pawła II, które papież wypowiedział podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku. „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” – słowa te dały Polakom impuls w dążeniu do wolności. W homilii ks. Arkit mówił natomiast o innym wielkim Polaku i jego umiłowaniu Ojczyzny – kardynale Stefanie Wyszyńskim, którego rok jest obecnie obchodzony w Polsce i który będzie w najbliższych dniach beatyfikowany.


Exit mobile version