ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PRZECIĄGA SIĘ W CZASIE

Radny rady miejskiej w Radomsku Marek Rząsowski ma zastrzeżenia do radomszczańskiego magistratu, że pomimo zapewnień – wciąż nie rozpoczęła się rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 10 przy ul. Armii Krajowej w Radomsku.

Publiczne Przedszkole nr 10 to jedna z najstarszych i najbardziej zaniedbanych tego typu placówek w mieście. Dlatego po licznych interwencjach dyrekcji przedszkola, rodziców oraz radnych, władze Radomska podjęły decyzję o rozbudowie placówki. W budżecie miasta zostały na ten cel zabezpieczone środki – 500 tys. złotych na 2017 rok i 800 tys., złotych na rok 2018 (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej). – W marcu 2017 roku zwróciłem się do prezydenta z zapytaniem, jak będzie wyglądał harmonogram realizacji inwestycji. Usłyszałem, że jesteśmy jako miasto na etapie przygotowań do postępowania przetargowego. W czerwcu wystosowałem kolejne pismo i otrzymałem odpowiedź, że inwestycja rozpocznie się w sierpniu 2017 roku i zakończy w styczniu 2018 roku. Dziś mamy 1 września i jak widać, żadne prace budowlane się nie rozpoczęły – zauważa radny Marek Rząsowski. – Za pośrednictwem państwa, dziennikarzy chcę zadać prezydentowi publiczne pytanie, czy styczeń 2018 roku to wiąż realny termin zakończenia inwestycji. Chcę się również dowiedzieć, jakie są problemy z realizacją tego zadania – dodaje.

Radny podkreśla, że takie inwestycje jak remonty placówek oświatowych powinny być realizowane w czasie wakacji, kiedy w obiektach nie przebywają dzieci. – Spotykam się z rodzicami, którzy dopytują, kiedy w końcu ruszą prace. Nie ukrywam nie jestem usatysfakcjonowany tym, że termin rozpoczęcia prac się przeciąga – podkreśla radny Rząsowski.

Władze Radomska zapewniają, że w sprawie inwestycji nie dzieje się nic złego. Wyłoniona już została firma, która wykona prace. Skąd zatem opóźnienie? – Wykonawca zapewniał nas, że rozpocznie roboty w sierpniu, ale niestety ze względu na procedury przetargowe został wezwany do uzupełnienia dokumentów. Umowa z nim zostanie podpisana na początku przyszłego tygodnia. Prace zakończą się w sierpniu przyszłego roku. W nowy roku szkolnym 2018/19 przedszkole będzie mogło normalnie funkcjonować – wyjaśnia prezydent Jarosław Ferenc. – Sytuacja na rynku budowlanym jest bardzo trudna. Dlatego proces budowlany został wydłużony. Przypomnę, że do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma, która zmieściła się w wymaganej kwocie. I powinniśmy cieszyć się, że jest firma, która chce to przedszkole wybudować – dodaje prezydent.

W ramach rozbudowy przedszkola wybudowany zostanie nowy budynek, w którym znajdzie się m.in. sala wielofunkcyjna. Obiekt ten będzie połączony z obecnym budynkiem przedszkola. Dodatkowo zagospodarowany zostanie teren wokół kompleksu. Pojawią się tam nowe nasadzenia.

Exit mobile version