Rozbudowa ul. Rozalii i Kraszewskiego dobiegła końca

Zakończona została jedna z największych inwestycji drogowych w mieście, czyli „Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku”. 29 września zostały wykonane odbiory techniczne.


Inwestycja objęła odcinek kilku dróg o długości prawie 2 km. Prace budowlane obejmowały m.in. wykonanie nowych nawierzchni, peronu przystankowego, miejsc postojowych, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów do posesji, a także wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej oraz telekomunikacyjnej. Wykonane zostały także nasadzenia nowych drzew i krzewów.

Wartość inwestycji to 11 186 878,81 złotych brutto. Natomiast 6,726 mln zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie realizowało Konsorcjum Firm FIBA s.c. i P.U.H. DOMAX.

Całość inwestycji uzupełni rozbudowa skrzyżowania ul. Kraszewskiego z ul. Narutowicza wraz z sygnalizacją świetlną. Planowany termin zakończenia zadania to początek grudnia 2021 roku.


(fot.UM)


Exit mobile version