Site icon PulsRadomska.pl

Rusza nabór wniosków dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza następujące nabory wniosków:

Dla pracodawców i przedsiębiorców:

Dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu:


Wnioski będą przyjmowane w terminie 17 – 21 maja 2021 r.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP w Radomsku jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma możliwość korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czyli tak, jak wszystkie osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne. Wydatki na realizację tych form wsparcia finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – tłumaczy Łukasz Więcek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku.

Osoby zainteresowane w/w formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.


Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie Urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:


Czytaj też: Naprawa nawierzchni. Ruch wahadłowy na A1

Exit mobile version