Ruszył nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów

Ogłoszono nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów III kadencji. Członkami Rady Seniorów w Radomsku mogą być wyłącznie mieszkańcy Radomska, którzy ukończyli 60. rok życia.


Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać organizacje osób starszych oraz podmioty działające na ich rzecz, mające siedzibę/oddział terenowy w Radomsku w terminie od 15 maja do 29 maja. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego przedstawiciela.

Zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym.

Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Radomska w Centrum Aktywności Społecznej oraz na stronie internetowej www.radomsko.pl/ w zakładce: Współpraca z NGO/NGO: Aktualności.

Zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć do Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2023 r.


Czytaj też: XXII Radomszczańskie Dni Rodziny [PROGRAM]

Exit mobile version