PulsRadomska.pl

Ruszyła wypłata trzynastej emerytury

fot.Pixabay

W czwartek pierwsi emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenia. W sumie „trzynastkę” otrzyma blisko 10 milionów emerytów i rencistów.

Trzynasta emerytury wypłacana jest z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w kwietniu, z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w maju (świadczenia i zasiłki przedemerytalne).

Wypłaty są realizowane na ogólnych zasadach przyjętych do wypłaty świadczeń, gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy.

Z przyjętego harmonogramu wypłat wynika, że pierwsze świadczenia trafią do emerytów i rencistów w czwartek, 1 kwietnia.


Komu przysługuje trzynasta emerytura?

W sumie dodatkowe świadczenie trafi do 9,8 mln emerytów i rencistów. Uprawnione do niego są osoby, które 31 marca roku, w którym jest wypłacane to świadczenie, są uprawnione do:

Trzynasta emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury – od 1 marca br. to 1250,88 zł. Świadczenie w tej wysokości otrzymają wszyscy emeryci i renciści, również ci, których świadczenia są niższe od gwarantowanej najniższej emerytury.

Z kwoty trzynastej emerytury nie są dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu. Oznacza to, że kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie ma wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub inne wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną).


Trzynasta emerytura stałym, rocznym świadczeniem

Pierwszy raz trzynastą emeryturę wypłacono w 2019 roku. Od 2020 r. „trzynastka” ma charakter stałego, corocznego świadczenia. W 2021 roku na wypłatę dodatkowych świadczeń rząd przeznaczy ok. 12,2 mld złotych.


Czytaj też: Ruszył Narodowy Spis Powszechny

Exit mobile version