Są dodatkowe środki na kształcenie pracowników i pracodawców

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków z rezerwy KFS, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że wnioski o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców będą przyjmowane w terminie od 15 do 19 listopada 2021 r.


Środki rezerwy KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:

Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, PUP w Radomsku otrzymał kwotę 100 tys. zł. z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników zgodnie z przyjętymi priorytetami:

Po szczegółowe informacje, przedsiębiorców powiatu radomszczańskiego zainteresowanych tą formą wsparcia, zapraszamy do siedziby Urzędu, ul. Tysiąclecia 2, pokój nr 19, pod numerem telefonu 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wew. 42 lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – mówi Aleksandra Warnke – Mazur, kierownik referatu organizacyjnego.


Czytaj też:  Zapoznaj się z MPZP

 

Exit mobile version