Środa z profilaktyką – Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP)

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) to choroba układu oddechowego, której skutki odczuwa cały organizm. Charakteryzuje się ograniczonym przepływem powietrza do dolnych dróg oddechowych.


W Polsce na POChP choruje ponad 2 miliony osób. Większość pacjentów nie wie, że przyczyną kaszlu i duszności może być właśnie ta przewlekła choroba. Nierozpoznana lub późno rozpoznana skraca życie chorych o 10-15 lat. POChP to choroba wielonarządowa – proces zapalny toczy się w płucach, ale jego skutki odczuwa cały organizm. Stan zapalny w płucach, może być wywołany drażniącym działaniem szkodliwych związków, np. dymu papierosowego i innych toksycznych gazów.

– Wcześnie rozpoznana choroba obturacyjna płuc to wczesne wdrożenie leczenia i dłuższe życie w zdrowiu. W razie niepokojących objawów – duszności wysiłkowej, kaszlu, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnejmówi dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii.

Liczy się każdy oddech

Narodowy Fundusz Zdrowia, we współpracy z organizacjami pacjenckimi i świadczeniodawcami, prowadzi działania w zakresie realizacji wieloletniego projektu edukacyjnego “…liczy się każdy oddech”. Celem projektu jest upowszechnienie informacji o astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc – POChP, edukacja zdrowotna pacjentów oraz poprawa jakości usług świadczonych przez świadczeniodawców.

Tytuł projektu został użyczony przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP – www.astma-alergia-pochp.pl

POChP w liczbach

Szacuje się, że w Polsce:

Kto może zachorować?

Na POChP szczególnie narażone są osoby:

Jakie są objawy POChP?

Jak zapobiegać rozwojowi POChP?

Na filmie poniżej z kanału Akademii NFZ, dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, mówi o tym jak rozpoznać POChP, jakie wykonać badania i w jaki sposób skutecznie leczyć, a przede wszystkim jak zapobiec tej chorobie.

 

Exit mobile version