Stypendia dla najlepszych uczniów w gminie Wielgomłyny

W czwartek 13 sierpnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia za wyniki w nauce. Wyróżnieni zostali uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskali średnią ocen co najmniej 5,15 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania. O tym kto, otrzyma stypendium, zadecydowała specjalna komisja powołana przez wójta. Stypendium otrzymało: 21 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach, 7 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Krzętowie i 4 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzu. Każdy z uczniów otrzymał drobny upominek.

fot.UG Wielgomłyny
Exit mobile version