SUKCES HOTELARZY Z „EKONOMIKA”

Trzeci raz z rzędu Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku znalazł się na podium Regionalnego Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie, organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno- Turystyczno- Hotelarskich im.Władysława Grabskiego w Łodzi.

Udział w konkursie wzięły trzy uczennice (z II, III i IV klasy). Drugie miejsce i tytuł Wicemistrza Hotelarstwa w Regionie Łódzkim 2017 zajęła Klaudia Błaszczyk z IId. Celem konkursu było wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem, lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego. Uczniów przygotowała Magdalena Amrozik – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

(info: ZSE)

Exit mobile version