Uczennica II LO w Radomsku radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego

Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku, Aleksandra Malej została wybrana spośród kandydatów biorących udział w konkursie i uzyskała mandat członka Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.


Aleksandra Malej jest uczennicą klasy 3B II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku, wzięła udział w konkursie i napisała pracę konkursową wpisującą się w temat „(Pod)różne Łódzkie – moim zdaniem najciekawsze w Województwie jest…”.

Celem działania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego jest między innymi: zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej oraz zaangażowanie młodzieży województwa łódzkiego w istotne dla niej sprawy, rozwijanie i popularyzowanie idei samorządowej, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych, wymiana doświadczeń, pomysłów i opinii wśród młodzieży, podnoszenie umiejętności społecznych, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, argumentowania, w tym umiejętności związanych z procesami podejmowania decyzji.


Czytaj też: Wszystkim pączki i chrusty! Barwny korowód w Radomsku [FOTO]

Exit mobile version