Uroczysty jubileusz 100-lecia OSP Folwarki

Jubileuszowe obchody, które odbyły się w sobotę 28 sierpnia, rozpoczęła msza święta oraz zbiórka pododdziałów na placu OSP. Po odsłonięciu i poświęceniu pamiątkowej tablicy przyszedł czas na gratulacje, życzenia oraz odznaczenia. Jednostka OSP Folwarki odznaczona została Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Medale otrzymali także wyróżniający się druhowie.


W imieniu władz powiatu radomszczańskiego w uroczystości uczestniczyły: wicestarosta Małgorzata Lewandowska oraz wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Edyta Sapis-Drozdek, które przekazały druhom z OSP Folwarki wyrazy uznania i szacunku.

Życzę zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Działalność Waszej jednostki wielokrotnie dała świadectwo ofiarności i pełnego poświęcenia w służbie dla społeczności lokalnej, a strażacy ochotnicy stawiani mogą być za wzór godny do naśladowania – mówiła wicestarosta Małgorzata Lewandowska.

Po części oficjalnej odbył się piknik rodzinny, w którym licznie bawili się mieszkańcy osiedla Folwarki, a potem – zabawa taneczna. Przeprowadzono także aukcję charytatywną oraz zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Kacpra Pluty.


Exit mobile version