W Radomsku powstanie instalacja przetwarzania odpadów? [VIDEO]

Prywatny inwestor planuje wybudować instalację przetwarzania odpadów w ilości 10 ton na dobę przy ulicy Zgody. Miasto deklaruje, że nie chce tej inwestycji.


Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej została opublikowana w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej 27 marca. Zgodnie z procedurą Miasto Radomsko wystąpiło o opinię do Państwowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Wód Polskich.

Po otrzymaniu wszystkich opinii, będzie można zadecydować o wydaniu decyzji środowiskowej lub wystąpić o pełny raport o oddziaływaniu na środowisko – czytamy na stronie Urzędu Miasta.

Miejsce gdzie ma znajdować się inwestycja objęte jest obszarem rewitalizacji, o który należy dbać w sposób szczególny. Dlatego zrobię wszystko, by ta instalacja tam nie powstała. Z pewnością zażądam pełnego raportu oddziaływania na środowisko – mówi prezydent Jarosław Ferenc, dodając że przygotowanie takiego raportu trwa około pół roku. Prezydent zaznaczył także, że jeśli z raportu będzie wynikać, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko – będzie zmuszony wydać pozytywną decyzję środowiskową.

(Film źródło urząd miasta w Radomsku)


Czytaj też: Wycinka drzew na placu 3-go Maja? Odpowiedź prezydenta

Exit mobile version