W urzędzie obradowali miejscy radni

Dzisiaj w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej.

Rani pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta, sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie z rocznego wykonania planów finansowych instytucji kultury w 2019 roku. Był to rok dużych inwestycji, rozpoczęto budowę basenu, zakończono II etap rewaloryzacji Parku Świętojańskiego, powstał nowy park na Wymysłówku oraz skwer przy ulicy Sierakowskiego.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa przyjmowanej przy ustalaniu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Miasta Radomska”.
Dodatkowo radni wysłuchali sprawozdania dotyczącego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w miejskich szkołach oraz z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.

(Informacja UM)

Exit mobile version