Wartości terapeutyczne programu „Leczymy lasem”. Konferencja naukowa w SOSW w Radomsku

O wartościach terapeutycznych programu „Leczymy lasem” w rozwoju kompetencji społecznych i niwelowaniu zachowań niepożądanych u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dyskutowano podczas konferencji naukowej (15 czerwca) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku.

To projekt o ogromnych walorach terapeutycznych. Dzieci uczestniczące w programie stają się bardziej radosne, samodzielne i sprawne fizycznie. Ale istotne są też więzi społeczne, jakie tworzą się podczas leśnych spacerów i zajęć terapeutycznych

– podkreślała otwierając konferencję wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego.

W odpowiedni nastrój uczestników konferencji wprowadziła „kąpiel leśna” i urocze występy artystyczne w wykonaniu podopiecznych SOSW. O zaletach leczenia lasem podczas swoich wykładów opowiedzieli specjaliści z Nadleśnictwa Bełchatów, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radomsku i przedstawicielka rodziców uczestniczących w projekcie. A na zakończenie – kreatywne warsztaty z mchem chrobotkiem w roli głównej.

W konferencji uczestniczyli m.in.: Aneta Niedźwiedzka wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, Małgorzata Lewandowska wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego, Andrzej Kucharski naczelnik Wydziału Edukacji, Zyta Klekowska z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wiesław Kamiński prezes Zarządu Fundacji „Nasza Planeta” (inicjatora projektu) oraz przedstawiciele instytucji uczestniczących w projekcie.

Program „Leczymy Lasem” to nowatorska w Polsce metoda leczenia i usprawniania dzieci niepełnosprawnych lasem. Program realizuje Fundacja „Przyjazna Planeta”, przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Radomsku i Lasami Państwowymi.

Podczas terapeutycznych wyjazdów do lasu realizowane są:

Specjaliści zauważają pozytywne zmiany u dzieci, związane z udziałem w programie:

W lipcu 2017 roku, kiedy ruszał projekt, objętych zostało około 20 dzieci (w większości uczniów SOSW). Dziś to ponad 70 osób – z SOSW w Radomsku, Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

 

Czytaj też: W Gomunicach powstało nowoczesne, pasywne przedszkole

Exit mobile version