Weź pieniądze i załóż własną firmę

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.


Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), które są zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą w terminie od dnia 4 do 8 października 2021 r. złożyć wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2021 r. to 24 000,00 zł.


Planowane dotacje realizowane będą:

  1.  w ramach środków Funduszu Pracy;
  2. w ramach programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
    w powiecie radomszczańskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dla osób poniżej 30 roku życia;

  1. w ramach programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dla osób, które ukończyły 30 lat i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej powinno wynikać z założeń Indywidualnego Planu Działania – przed złożeniem wniosku o dotację należy pamiętać o obowiązkowej wizycie u doradcy klienta – przypomina Łukasz Więcek, dyrektor PUP.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach nt. wypełniania wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „Możliwość podejmowania działalności gospodarczej”.

 Spotkania odbędą się w dniach:

29.09.2021 r. w godzinach 9.00,

– 31.09.2021 r. w godzinach 9.00,

– 01.10.2021 r. w godzinach 9.00,

– 04.10.2021 r. w godzinach 9.00.

 Zajęcia będą się odbywały w grupach maksymalnie 5 – osobowych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zapisy na zajęcia będą przyjmowane:

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w dokumentach do pobrania w zakładce Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pok. nr 26 oraz pod nr tel.: 44 683 73 54 do 56, -58 i -62 wew. 38.


Exit mobile version