PulsRadomska.pl

Wirtualne Mikołajki z MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami i bliskimi do udziału w Wirtualnych Mikołajkach. Dobra zabawa gwarantowana.

Konkurs polegał będzie na wykonaniu ćwiczenia gimnastycznego w formie piramidy. (Piramidy są to formacje gimnastyczne w których uczestniczą trzy lub więcej osób, tworząc kolumnę, która opiera się na innych ludziach. Są nazywane piramidami ponieważ uzyskują ten trójkątny kształt. Zabawy można przeprowadzić na płaskich przestrzeniach. Uczestnicy wstają, kładą się lub klękają i tworzą między nimi piramidę.)

Propozycja organizatorów skierowana jest do całych rodzin tj. dzieci, rodziców, dziadków. Każda drużyna musi składać się z minimum 3 osób, maksymalna ilość jest nieograniczona.

Uczestnik wykonaną piramidę umieszcza na zdjęciu i wysyła drogą elektroniczną na adres mosir@radomsko.pl. Wraz ze zdjęciem uczestnik podaje również swoje dane osobowe 1. Imię nazwisko oraz telefon kontaktowy. Zdjęcie z wykonanym zadaniem (wraz z elementem mikolajkowo-świątecznym) należy przesyłać w dniach 23.11.2020r. – 06.12.2020r. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie w/w zdjęcia na profilu Facebook MOSIR Radomsko.

O miejscu w klasyfikacji końcowej decydować będzie liczba „like’ów” pod danym zdjęciem umieszczonym w galerii facebook MOSİR Radomsko. Pierwsze dziesięć drużyn w klasyfikacji końcowej otrzyma nagrodę rzeczową.

Zadanie może być wykonane zarówno w pomieszczeniu jak i w przestrzeni otwartej. W dniach 07.12.2020r. – 17.12.2020r. będzie odbywać się głosowanie na profilu Facebook MOSIR Radomsko za pomocą „like’ów” pod danym zdjęciem. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18 grudnia 2020r.

Exit mobile version