Wniosek o absolutorium dla prezydenta

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi Jarosławowi Ferencowi.

Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej, po zapoznaniu się z raportem o stanie miasta za 2020 rok, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania prezydentowi Radomska.

Kolejnymi punktami pracy komisji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2020, przyjęcie informacji o stanie miejskiego mienia oraz rozpatrzenie ubiegłorocznego sprawozdania finansowego.

Na zakończenie radni sformułowali wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi Radomska za rok 2020, który głosowany będzie w dniu 24 czerwca br. na Sesji Rady Miejskie.


Czytaj też: Nowe wozy dla jednostek OSP z województwa łódzkiego

Exit mobile version