Wydatki na szkoły i placówki oświatowe działające w powiecie radomszczańskim

W czwartek (19 maja) w Starostwie zebrali się radni na komisji edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki. Obrady dotyczyły finansów szkół i placówek oświatowych m.in. za I kwartał 2022 roku.

Radni zapoznali się z informacją o wykonaniu budżetu powiatu za I kwartał 2022 roku w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radomszczański. Plan z wykonania budżetu za ten okres przedstawił naczelnik wydziału edukacji Andrzej Kucharski – procentowo wydatki budżetu zaplanowanego na funkcjonowanie oświaty za I kwartał 2022 roku stanowi 32,49%, natomiast pozyskane środki to 27,31%.

Radni analizowali także informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2021 rok w działach takich jak: oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport.

Wśród największych inwestycji w 2021 roku przeprowadzonych w obiektach edukacyjnych wymienić należy m.in.: kompleksową wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz co. w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku, łączny koszt inwestycji to 652 468zł.

Na początku 2021 roku, deficyt w oświacie szacowany był na poziomie 8 mln zł, ostatecznie zamknął się on kwotą 5,5 mln zł.

Wydatki w oświacie i edukacji obejmują oprócz wydatków na wynagrodzenia, również wydatki na projekty unijne. Z pozyskanych środków szkoły średnie wygenerowały wydatki na kwotę 2 mln 137 tys. zł.

Powiat dokonał też inwestycji w 2022 roku, m.in. nastąpiła przebudowa kortu i boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku – wartość inwestycji to 165 tys. zł, wykonano dokumentację instalacji wodno-kanalizacyjnej dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku – kwota ponad 13 tys. zł, modernizacja boiska – 9 tys. zł, dokonano przebudowy dachu przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Srodowiska – 111 970 tys. zł i przebudowę zadaszenia – 9 840 zł. Udało się również przeprowadzić termomodernizację dachu na budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

W dziale kultury największa pozycja wydatkowa to dotacja dla Urzędu Miasta na prowadzenie zadania Powiatowej Biblioteki – kwota 60 tys. zł, dotacje na organizacje pożytku publicznego, które realizowały zadania w zakresie kultury – 17 tys. zł.

W sporcie największa kwota stanowią wydatki na nagrody za osiągniecia sportowe płacone uczestnikom różnych konkursów oraz trenerom – 20 tys. zł, a także dotacje na organizacje pożytku publicznego realizowane w sporcie -12 tys. zł oraz działalność Powiatowej Hali Sportowej.

Budżet na rok 2022 po zmianach, jeśli chodzi o dochody na oświatę i wychowanie wynosi 3 384 732 zł. Natomiast wydatki budżetu w 2022 roku zwiększyły się z 49 312 910zł do 50 531 812 zł.

CZYTAJ TEŻ: Ósmoklasiści z Radomska wybrali szkoły średnie. Gdzie najwięcej chętnych?

Exit mobile version