Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Ósemka najlepsza w Radomsku

Znane są wyniki egzaminu ósmoklasisty. Każdy z uczniów mógł je sprawdzić indywidualnie w specjalnym serwisie internetowym. Najlepiej w Radomsku wypadła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8, najsłabiej PSP 10. Poniżej szczegółowe wyniki:

LP NAZWA SZKOŁY WYNIKI EGZAMINU ŚREDNIA
JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI
1 PSP 1 60,21 53,47 69,32 61,00
2 PSP 2 53,93 36,47 51,29 47,23
3 PSP 3 58,35 45,18 51,11 51,55
4 PSP 4 55,83 33,30 59,08 49,40
5 PSP 5 56,65 51,53 63,35 57,18
6 PSP 6 57,69 44,22 66,64 56,18
7 PSP 7 63,77 44,18 62,37 56,77
8 PSP 8 64,70 74,86 60,28 66,61
9 PSP 9 60,60 54,76 75,62 63,66
10 PSP 10 47,36 34,91 46,91 43,06
Średnia 57,91 47,29 60,60

 

 

LP NAZWA SZKOŁY Uczniowie którzy uzyskali maksymalny wynik z egzaminu z poszczególnych przedmiotów
JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI
1 PSP 1 2 uczniów
2 PSP 2 3 uczniów
3 PSP 3 2 uczniów
4 PSP 4 1 uczeń
5 PSP 5 1 uczeń
6 PSP 6 1 uczeń 4 uczniów
7 PSP 7 1 uczeń 7 uczniów
8 PSP 8
9 PSP 9 2 uczniów 11 uczniów
10 PSP 10 1 uczeń

Wynik egzaminu ósmoklasisty jest jednym z najważniejszych elementów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do 14 lipca 2021 r. (do godz. 15) uczniowie będą musieli uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje (oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, albo skan/zdjęcie za pomocą środków komunikacji elektronicznej).


Exit mobile version