Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku zyskał pracownię hotelarską

Przy budynku Ekonomika stanął nowoczesny pawilon. Co będzie się tam mieścić?


Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku w ramach realizacji projektu „ZSE stawia na kwalifikacje”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskał fundusze na utworzenie i wyposażenie pracowni hotelarskiej w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa. W ramach tego przedsięwzięcia szkoła zakupiła nowoczesny pawilon, który pełnić będzie funkcję pracowni hotelarskiej.

Dzięki temu uczniowie zyskają możliwość nabywania praktycznych umiejętności w zakresie obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – mówi wicestarosta Małgorzata Lewandowska, która wraz z Ewą Gajzler oraz naczelnikiem Wydziału Edukacji Andrzejem Kucharskim wizytowała nowy nabytek ZSE.

W zakresie zajęć prowadzonych w pawilonie hotelarskim będzie m. in.: utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przygotowywanie i podawanie śniadań.

Exit mobile version