PulsRadomska.pl

Zmiany w powiatowym budżecie

fot. powiat radomszczański

Komisja Budżetowa Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała zdalnie w poniedziałek, 26 kwietnia, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021.


Wśród proponowanych zmian znalazły się m. in.:

Po zmianach budżet ogółem wynosi: dochody – 123.837.476 zł, wydatki – 128.672.237 zł, deficyt – 4.834.761 zł, spłaty kredytów – 2.050.000 zł, nadwyżka budżetowa – 4.074.774, wolne środki – 2.809.986 zł


Czytaj też: Gruntowna modernizacja ul. Nadrzecznej

Exit mobile version