PulsRadomska.pl

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Radomska

fot.UM

Radni z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska obradujący w trybie zdalnym pozytywnie zaopiniowali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomska oraz budżecie na 2021 rok.

Zmiany w miejskim budżecie dotyczą m.in. wprowadzenia zadania polegającego na budowie oświetlenia ulicznego oraz remoncie kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Targowej do ul. Spacerowej, a także zadań projektowych budowy ul. Stolarzy, przebudowy ul. Brzozowej czy ul. Fabianiego.

Komisja zajęła się także projektem uchwały w sprawie regulaminu programu „Radomsko bez smogu”. Wypracowane podczas konsultacji zmiany wprowadzone do regulaminu zyskały akceptację radnych komisji. Chodziło głównie o możliwość łączenia dotacji uzyskanych z programu miejskiego i rządowego. A także zasady ubiegania się o dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania przez wspólnoty mieszkaniowe.

Na koniec radni udali się na ul. Stara Droga, by dokonać wizji lokalnej w związku z pismem mieszkańców w sprawie naruszenia stosunków wodnych. Wnioski zostaną przekazane prezydentowi w celu dalszego procedowania.


Czytaj też: Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Radomska

Exit mobile version