Zmniejsza się liczba osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim

Informacja dotycząca sytuacji na lokalnym rynku pracy, wykorzystaniu środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia, a także aktywizacji rynku pracy – to główne tematy poruszane podczas ostatniego posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy we wtorek (7 czerwca) rozpoczęło się od wręczenia Aktu Powołania. Nowym członkiem Rady został Tomasz Kornacki.

Zgodnie z danymi przedstawionymi podczas posiedzenia PRRP na dzień 31 maja br., w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku zarejestrowanych było 1888 osób, w tym 1113 kobiet. W porównaniu do kwietnia 2022 roku liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 55 osób, w tym kobiet o 36.

W kwietniu 2022 roku stopa bezrobocia w powiecie radomszczańskim wynosiła 4,3% i była niższa niż stopa bezrobocia w województwie łódzkim (5,6%) i w Polsce (5,2%).

Urząd Pracy realizuje (stan na dzień 31.05.2022 r.):

Od 3 marca 2022 roku PUP w Radomsku uruchomił punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań zbrojnych na terenie ich kraju przybyli na teren powiatu radomszczańskiego. Zgłosiło się 335 Ukraińców zainteresowanych pracą (nie wszyscy z nich wyrazili potrzebę rejestracji w PUP). W tym czasie udało się udzielić pomoc w zakresie podjęcia pracy 83 uchodźcom z Ukrainy. Natomiast na portalu teleinformatycznym praca.gov.pl zgłoszono 352 zatrudnienia obywateli Ukrainy.

Podczas posiedzenia Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowali:

 

 

Czytaj też: Do przebudowy drogi powiatowej nie dojdzie. W budżecie starostwa nie ma na to środków

Exit mobile version