Znajdź pracę w Europie. PUP zaprasza na spotkanie informacyjne

Na jakie kompetencje jest zapotrzebowanie wśród pracodawców z terenu UE? Odpowiedź na to pytanie można uzyskać podczas spotkania informacyjnego z doradcą EURES w Powiatowym Urzędzie Pracy.


Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku zaprasza na spotkanie informacyjne z doradcą EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, które odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2023.

Termin: 23.10.2023 r. godzina 10.00
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2, sala nr 29

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy zainteresowane wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celach podjęcia pracy – zachęca Renata Koska, dyrektor PUP.

Znajdź pracę w Europie

Europejska Sieć Służb Zatrudnienia EURES została powołana w 1993 r. na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską. Działa ona we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA i ma na celu ułatwianie swobodnego przepływu pracowników oraz sprzyjanie korzystaniu z równych szans, pomimo istnienia barier językowych, różnic kulturowych czy zróżnicowanych przepisów prawa pracy. Sieć EURES tworzą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE i EFTA oraz inne uprawnione organizacje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działające w obszarze zatrudnienia.

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

Szczegółowe informacje i zapisy na spotkanie u doradców klienta – osobiście lub pod numerem telefonu 44 683 73 54 do 56, 58 lub 62.


Czytaj też: Kolejne remonty w mieście. Jakie prace zaplanowano?

Exit mobile version