Nowi dyrektorzy szkół średnich odebrali akty powierzenia stanowisk

Nowi dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radomszczański, wybrani w kwietniowych konkursach, odebrali 9 czerwca akty powierzenia na stanowiska dyrektora.

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego powierzył:

Nowi dyrektorzy swoje funkcje będą sprawować od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2027 roku.

Starosta Beata Pokora, Wicestarosta Małgorzata Lewandowska i Naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Kucharski, gratulując nowym dyrektorom objęcia stanowisk, życzyli im, by ich placówki stały się wiodącymi ośrodkami życia naukowego, społecznego i kulturalnego w powiecie, znaczącego wzrostu w rankingach i przekonania do siebie i swoich wizji rozwoju społeczności szkolnej.

Obowiązki i uprawnienia nowych dyrektorów, w tym również tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz wynagrodzenie nowych dyrektorów, określą odrębne przepisy.

 

 

Czytaj też: Nowi dyrektorzy w szkołach podstawowych i przedszkolach w Radomsku

Exit mobile version