Nowy przypadek koronawirusa w powiecie radomszczańskim

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku z dnia 13 sierpnia 2020r.  przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu radomszczańskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19.

Stan aktualny na dzień 13.08.2020r. godzina 11:00

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 77 / 3 / 1
w tym liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 72 / 0

2.Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 41 / 1 / 0

3. Liczba osób objętych izolacją
domową: łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 68 / 2 / 1
w  izolatorium:  łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 2 / 0 / 0

Ponadto: liczba osób z wynikiem dodatnim na terenie powiatu radomszczańskiego raportowana przez inne PSSE po ustaleniu miejsca transmisji zakażenia
łącznie – 14 / aktualnie – 7 w tym 5 izolacji domowych oraz 2 hospitalizacje

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 1574 / 44 / 2

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie / aktualnie – 1566 / 136

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 771 / 16 / 0

7. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem / ostatnia doba – 2 / 0

8. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku
w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem / ostatnia doba – 17 / 0

Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez PSSE w Radomsku

Tabela dotycząca osób przebywających na terenie powiatu radomszczańskiego raportowanych przez inne PSSE

Exit mobile version