Radni wprowadzili zmiany w budżecie na 2022 rok oraz w wieloletniej prognozie na lata 2022-2029. Czego dotyczą?

Zmiany w budżecie powiatu były głównym tematem sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego, zwołanej w trybie nadzwyczajnym w środę (18 maja).

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2022 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2022-2029. Chodzi m.in. o:

Kilka zmian związanych było także z dziedziną edukacji: m. in:

Pozostałe dotyczyły:

Kształt budżetu po zmianach: dochody – 132.534.244 zł, wydatki – 143.986.803 zł, deficyt – 11.452.559 zł, spłaty kredytów – 2.050.000 zł, spłaty pożyczek – 1.000.000 zł, nadwyżka budżetowa za rok ubiegły 12.502.559 zł.

Radni uszczegółowili także udzielone podczas poprzedniej sesji Zarządowi Powiatu upoważnienie w zakresie zmian budżetowych dokonywanych w toku ,,realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

CZYTAJ TEŻ: Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W Radomsku stanie mobilny punkt rekrutacyjny

Exit mobile version