Remonty w radomszczańskich szkołach

Wakacyjna przerwa w zajęciach sprzyja przeprowadzeniu remontów i napraw w szkołach.


377 145 zł to kwota wydana przez Powiat Radomszczański na inwestycje wykonane w okresie wakacji w szkołach i placówkach edukacyjnych.

Wakacje to czas, gdy organ prowadzący szkoły może – z uwagi na nieobecność uczniów – dokonać niezbędnych remontów i napraw w budynkach oświatowych. To także czas na wyposażenie placówek w sprzęt oraz pomoce naukowe.

W tym roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. F. Fabianiego w Radomsku wykonano remont biblioteki, który kosztował 15 tys. zł. Konieczna była także naprawa drzwi wejściowych do budynku szkoły. Największą inwestcyją był jednak zakup pomocy dydaktycznych i mebli oraz remont  pracowni geograficznej. Na to pozyskano 59 940 zł z WFOŚiGW w Łodzi (10 200 zł – wkład własny powiatu).

W II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego wyremontowano dwie sale lekcyjne i hol, naprawiono dach oraz wykonano konserwację siatek i zabezpieczeń na bosku zewnętrznym. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 15,2 tys. zł.

Uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku w nowym roku szkolnym będą korzystać z czterech odnowionych pracowni. Poza tym w szkole wykonano konieczne naprawy. Powiat przeznaczył na to ponad 15 tys. zł.

Największym przedsięwzięciem w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych był remont pracowni komputerowej wraz z zapleczem (koszt niemal 130 tys. zł). Wykonano także drobne remonty.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu odświeżono sanitariaty oraz pomalowano świetlicę.

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku wyremontowano chodnik (koszt to ponad 92 tys. zł). Ponadto zmodernizowano sieć informatyczną w budynkach szkoły i internatu za 28 tys. zł.

W Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku przeprowadzono drobne prace remontowe w budynku placówki, na zewnątrz oraz w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej.


Czytaj też: Zdrowy powrót do szkoły. Jak kształtować odpowiednie nawyki?

Exit mobile version