9. edycja radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. Od kiedy można zgłaszać projekty? Harmonogram

Reklama

Ustalony został harmonogram 9. edycji radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego.


Zgłaszanie projektów rozpocznie się 2 września br., głosowanie w połowie grudnia, a ogłoszenie wyników oraz listy rankingowej projektów nastąpi do 17 grudnia. Urząd miasta w Radomsku zachęca, by kolejny raz mieszkańcy wykazali się swoją kreatywnością.

Prezydent Radomska zarządzeniem z dnia 25 czerwca 2024 r. wprowadził harmonogram realizacji 9. edycji Budżetu Obywatelskiego dla miasta Radomska:

  1. 2-16 września – zgłaszanie projektów przez mieszkańców;
  2. do 20 września – weryfikacja formalna zgłoszonych projektów;
  3. do 26 września – ogłoszenie listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanie do oceny szczegółowej merytorycznym komórkom oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem;
  4. 27 września – 21 października – ocena merytoryczna projektów przez poszczególne wydziały oraz możliwość wypracowania projektów wspólnych przez projektodawców;
  5. do 25 października – opublikowanie listy projektów ocenionych pozytywnie oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem;
  6. do 31 października – możliwość wycofania projektu przez projektodawcę;
  7. do 15 listopada – ustalenie kolejności projektów na karcie do głosowania w drodze publicznego losowania oraz ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie;
  8. 9-15 grudnia – głosowanie mieszkańców Radomska na projekty;
  9. do 17 grudnia – ogłoszenie wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów, które zostaną wpisane do budżetu Miasta Radomska na 2025 rok.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji 9. edycji zawiera regulamin będący załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181), który ustala wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady oceny zgłoszonych projektów, zasady głosowania oraz ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości oraz realizację projektów.


Czytaj też: Budowa węzła autostradowego Radomsko Północ ma być impulsem rozwojowym dla regionu

Chcesz być na bieżąco - zainstaluj naszą aplikację na swoim telefonie!

Darmowa aplikacja dostępna do ściągnięcia na Androida, oraz iOS w skelpach Google Play i App Store 
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Puls Radomska

DARMOWY
POGLĄD